จะดูแลตัวเองอย่างไร? ในวันที่ฟ้ามีแต่หมอกควัน


วันที่ 12/02/2562 เวลา 14:26:02 น.
แชร์หัวข้อนี้ :

มลพิษหมอกควันจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในระยะสิบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม ทำให้หมอกควันไม่กระจายตัวออก เกิดการสะสมในบรรยากาศ เป็นปริมาณมากจนทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หมอกควัน จัดเป็นมลพิษสำคัญในอากาศ ที่เป็นผลผลิตของกระบวนการเผาไหม้หรือสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของสารพิษภายในอากาศที่ฝังตัวอยู่กับอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก สารมลพิษที่สำคัญนี้เป็นสารก่อมะเร็ง และคงอยู่ในสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้น ไม่สลายตัวง่าย ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลสถิติผู้ป่วยมะเร็งปอด ที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปาง PM ย่อมาจาก Particulate Matters เช่น เขม่าและฝุ่นละออง ตัวเลขต่อท้าย เช่น PM10, PM2.5 หมายถึงขนาดของละอองฝุ่น มีหน่วยเป็นไมครอน โดยฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา จะก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพ หากเราสูดดมและสะสมในระบบทางเดินหายใจ ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กมากกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง หรือจากไฟป่า จะส่งผลต่อสุขภาพมากกว่า เพราะสามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายได้ทางปอด และหลอดเลือดได้ เกิดอันตรายอย่างมาก และส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองได้ การดูแลตนเองเมื่ออยู่ในพื้นที่เกิดหมอกควันพิษจำนวนมาก - ปิดหน้าต่าง ประตู เพื่อป้องกันฝุ่นควัน - ทำความสะอาดบ้านทุกวัน - หลีกเลี่ยงการออกกำลังกลางแจ้งในช่วงที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก - เด็กเล็ก คนชรา ไม่ควรเข้าไปในพื้นที่ที่มีหมอกควันมาก - หากจำเป็นต้องออกไปในที่โล่ง หมอกควันมาก ให้สวมหน้ากากอนามัย - ตรวจสุขภาพปอดเป็นประจำทุกปี
ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง