การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก


วันที่ 12/02/2562 เวลา 14:26:45 น.
แชร์หัวข้อนี้ :

วิธีที่ 1 การตรวจ Pap smear แบบดั้งเดิม มีความแม่นยำเพียง 50% ควรตรวจเป็นประจำทุกปี วิธีที่ 2 การตรวจ Thinprep  ให้ความละเอียดมากกว่าแบบเดิม มีความแม่นยำ 80% ควรตรวจเป็นประจำทุก 2 ปี วิธีที่ 3 การตรวจ Co-Testing (Thinprep plus Aptima HPV)  การตรวจทางเซลล์วิทยาร่วมกับการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี พบว่ามีความแม่นยำเกือบ 100% ควรตรวจเป็นประจำทุก 3 ปี ผู้ที่ควรตรวจภายใน
 • สตรีที่ภายหลังการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 3 ปี
 • สตรีที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ แต่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
 • สตรีที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ควรตรวจแบบหาเชื้อเอชพีวี ร่วมกับ การตรวจค้นหาเซลล์มะเร็ง (Co –Testing)
 • สตรีที่ฉีดวัคซีนแล้ว ควรตรวจคัดกรองเช่นเดียวกับ สตรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
 • สตรีที่อายุมากกว่า 60 ปี ที่ไม่เคยตรวจภายในมาก่อน
การเตรียมตัวการตรวจภายใน
 • ก่อนตรวจควรทำความสะอาดภายนอกโดยใช้สบู่ธรรมดา
 • ไม่ควรใส่น้ำหอม
 • ควรสวมกระโปรงหรือกางเกงที่สามารถถอดได้ง่าย
 • ไม่ควรเล่นกีฬาก่อนมาตรวจภายใน
 • งดมีเพศสัมพันธ์ก่อนการตรวจ
 • ไม่ควรสวน หรือล้างภายในช่องคลอด
 • ไม่ควรเหน็บยา
 • ไม่ควรตรวจภายในช่วงที่มีประจำเดือน
 วิธีป้องกัน มะเร็งปากมดลูก
 • หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย การเปลี่ยนคู่นอนหลายคน การสูบบุหรี่
 • ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพควรฉีดในช่วงอายุก่อนการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ)
 • ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
“อย่าอายหมอเรื่องตรวจภายใน” สนใจตรวจภายใน โทร. 054-019619 ต่อ 1301 ทุกวัน


ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง