ไวรัสโรต้า (Rota Virus)


วันที่ 17/04/2562 เวลา 11:42:53 น.
แชร์หัวข้อนี้ :เมื่อลูกน้อยก้าวสู่วัยอยากรู้อยากเห็น เป็นเร่องปกติที่เด็กๆ มักจะอยากลองสัมผัสสิ่งรอบตัว ด้วยการนำสิ่งของใส่ปาก ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ของเล่น ไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ จึงอาจเป็นช่องทางหนึ่งที่นำไปสู่การติดเชื้อไวรัสโรต้า อันเป็นสาเหตุ ทำให้เด็กๆ ป่วยเป็นโรคท้องร่วงอย่างเฉียบพลัน ซึ่งอาจเป็นอันตราย ถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้น การใสใจดูแลความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี จึงเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรละเลย

ไวรัสโรต้า  Rotavirus

เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคท้างร่วงในเด็ก โดยมักเกิดกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเชื้ออาจติดมากับมือ ของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจาระ ของผู้ติดเชื้อ เมื่อเด็กสัมผัสและเอามือเข้าปาก เชื่อโรคจะเข้าสู่ร่างการโดยตรง ทำให้มีไข้ ปวดท้อง อาเจียน และท้องเสียได้

พยาธิกำเนิด

โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า มีระยะพักตัวสั้นประมาณ 1-3 วัน การติดต่อผ่านทางอุจจาระโดยการรับประทานอาหารที่บนเปื้อนด้วยเชื้อไวรัสโรต้า อาจติดต่อได้โดยการสัมผัสกันโดยตรงกับคนหรือสัตว์ที่เป็นโรค ถ้าเด็กติดเชื้อไวรัสโรต้าและใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ เชื้ออาจติดต่อทำให้ผู้ใหญ่ติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการ ซื่อมักจะเป็นสาเหตุให้มีการแพร่กระจายเชื้อในครอบครัวเดียวกัน

อาการของโรค

ไวรัสโรต้าก่อโรคอุจจาระร่วงในเด็กทารกและเด็กเล็ก ถ้าเด็กโตหรือผู้ใหญ่มีการติดเชื้อชนิดนี้ จะไม่แสดงอาการ หรือมีอาการน้อยกว่าที่พบในเด็กเล็ก หลังระยะพักตัว 1-3 วัน จะมีอาการอาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำ มีไข้ต่ำๆ ประมาณ 38 องศาเซลเซียส บางครั้งอาจเกิดอาการร่วมกับอาการทางเดินระบบหายใจส่วนบน มีน้ำมูกไหล ไอ คอแดง 7-10 วัน บางรายอาจมีอาการรุนแรง มีอาการขาดน้ำ ซ็อค อาจทำให้เสียชีวิตได้ บางรายอาจเกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และมีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต ปกติโรคนี้จะหายเองได้ ระยะเวลาของโรคประมาณ 2-14 วัน ระยะเฉลี่ย 4 วัน

การรักษา

รักษาเช่นเดียวกับการรักษาโรคอุจจาระร่วงอื่นๆ ที่มีการสูญเสียน้ำโดยการให้ของเหลวจำพวกน้ำตาลเกลือแร่และอิเล็กโตรไลต์ต่างๆ

การป้องกันการควบคุม

การรักษาอนามัยส่วนบุคคล เช่น การทำความสะอาดมือ การรักษาความสะอาดในการประกอบอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ การดูแลห้องสุขาให้สะอาดถูกสุขลักษณะ

ปัจจุบันไวรัสโรต้า เป็นเชื่อไวรัสที่ไม่มียารักษา ดังนั้น การรักษาจึงสามารถทำได้โดยรักษาตามอาการเท่านั้น วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือการล้างมือบ่อยๆ ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง หมั่นดูแลทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมเสริมภูมคุ่มกันด้วยนมแม่ และหลีกเลี่ยงการพาเด็กไปสถานที่แออัด โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของโรค ซื่อในปัจจุบันพ่อแม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโรต้าได้ ด้วยการรับวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกัน โดยเริ่มหยอดวัคซีนได้ตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์ และอายุไม่เกิน 6 เดือน หยอดจำนวน 2-3 ครั้ง

สัญญาณเตือนภัยร้ายจาก “ไวรัสโรต้า” ที่ควรรีบมาพบแพทย์
  • มีอาการซึม ไม่มีแรง มือเท้าเย็น
  • มีอาการอาเจียนมาก หรือถ่ายมากผิดปกติ
  • มีปัสสาวะสีเข้ม ปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลยเกิน 6 ชั่วโมง
  • มีอาการร้องไห้ไม่มีน้ำตา หรือเด็กเล็กๆ จะมีกระหม่อมบุ๋ม


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 054-019619 ต่อ 1401 หรือ 1402วันจันทร์ - อาทิตย์ (07:00 น. - 20:00 น.)ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง