ไอพีดี ภัยร้ายในเด็ก (IPD, Invasive Pneumococcal Disease)


วันที่ 17/04/2562 เวลา 11:47:06 น.
แชร์หัวข้อนี้ :

เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบตทีเรียนิวโมคอคคัส ชนิดรุนแรง ประกอบด้วยโรคสำคัญสองโรค ได้แก่ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และโรคติดเชื้อในกระแสเลือด บางครั้งอาจรวมถึงโรคปอดบวมที่มีการการติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วย นอกจากนี้เชื้อนิวโมคอคคัสยังเป็นสาเหตุของโรคหูชั้นกลางอักแสบและโรคไซนัสอักเสบอีกด้วย

ความสำคัญของไอพีดี

โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสพบได้บ่อยและมีโอกาสที่จะเกิดโรครุนแรง ในผู้ป่วยเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและ ผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง ซึ่งอาจถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือมีความพิการทางสมองได้

ในปัจจุบันเชื้อนิวโมคอคคัส มีการดื้อต่อยาต้านจุลชีพ หรือ ยาปฏิชีวนะที่ในอดีตเคยใช้ได้ผลดีอย่างยาเพนนิซิลิน ทำให้การรักษาโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส และไอพีดีมีความยากลำบากเพิ่มขึ่น

การรักษาผู้ป่วยไอพีดี

หลังการรักษาผู้ป่วยไอพีดีที่สำคัญคือการให้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสม การเลือกใช้ยาขึ้นกับโรคที่เป็น และโอกาสในการพบเชื้อที่ดื้อยา ในอดีตแพทย์มักเลือกใช้ยาต้านจุลชีพในกลุ่มเพนนิซิลินในการรักษาผู้ป่วยไอพีดี แต่ปัญหาเชื้อนิวโมคอคคัสดื้อยาทำให้การเลือกใช้ยาต้านจุลชีพต้องเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต การเลือกใช้ยาต้านจุลชีพก่อนยืนยันว่าเป็นการติดเชื้อนิวโมคอคคัสควรครอบคลุมเชื้อ ที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อแต่ละโรคชึ่งอาจเกิดจากเชื้ออื่นๆ นอกเหนือไปจากเชื้อนิวโมคอคคัส

เมื่อมีการยืนยันทานห้องปฏิบัติการว่ามีการติดเชื้อนิวโมคอคคัสอาจเปลี่ยนไปใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมตามความไวของยาต่อเชื้อที่ตรวจพบ

การป้องกันไอพีดี

การป้องกันไอพีดีในเด็กทำได้โดย
  • การหลีกเลี้ยงการนำเด็กเข้าไปในที่ชุมชนหรือสถานที่แออัดโดยไม่จำเป็น
  • การสวมหน้ากากอนามัย การปิดปากปิดจมูกเวลาไอจาม
  • การล้างมือบ่ายๆ ในผู้ป่วย ที่มีอาการไข้หรือมีอาการหวัด อาจช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อนิวโมคาคคัสเช่นเดียวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ


เสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสมโดยสามารถปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 054-019619 ต่อ 1401 หรือ 1402วันจันทร์ - อาทิตย์ (07:00 น. - 20:00 น.)บทความโดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ ภาคกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง