เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลซ์ (CT Scan 64 Slice)


วันที่ 27/09/2562 เวลา 10:00:15 น.
แชร์หัวข้อนี้ :

ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยมาใช้การตรวจวินิจฉัยโรคอย่างแพร่หลาย ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำมากขึ้น การตรวจ  CT SCAN  ถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยและคัดกรองโรคที่มีบทบาทสำคัญอย่างมาก โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ได้ก้าวไปอีกขั้น โดยนำเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลซ์  เข้ามาติดตั้งและให้บริการแก่ผู้ป่วย ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ของ บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จำกัด จากประเทศเยอรมนี สามารถให้บริการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ สำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ตรวจระบบหลอดเลือดต่างๆ ทั่วร่างกาย ด้วยการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (Low Radiation CT) ของเทคโนโลยี Tin filter ซึ่งแสดงภาพในลักษณะ 3 มิติ ที่ให้ความละเอียดสูงและรวดเร็ว โปรแกรมการตรวจต่างๆที่ให้บริการ
  • ตรวจความผิดปกติของสมอง เช่น ภาวะสมองขาดเลือด เลือดออกในสมอง เนื้องอก และอุบัติเหตุทางสมอง
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ตรวจหาเนื้องอก การแพร่กระจายของเนื้องอก ในอวัยวะต่างๆ รวมทั้งตำแหน่งและขนาดของเนื้องอก
  • ตรวจการสะสมของหินปูน (Calcium Scoring) ในผนังหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในอนาคตได้
  • ตรวจระบบเส้นเลือดแดงได้ทุกส่วนของร่างกาย หาความผิดปกติของหลอดเลือด เช่น เส้นเลือดโป่งพอง เส้นเลือดตีบหรือ อุดตัน
  • ตรวจหาความผิดปกติในช่องท้อง ลำไส้ใหญ่ เช่น มะเร็งและเนื้องอกของอวัยวะต่างๆ เช่น ตับ ไต ต่อมหมวกไต ต่อมน้ำเหลือง นิ่วถุงน้ำดี นิ่วในท่อน้ำดี นิ่วในไต
  • ตรวจระบบกระดูก เพื่อหาความผิดปกติของกระดูกในส่วนต่างๆ หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 054-019619 ต่อ 1602

ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง