มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 อย่างเข้มงวด


วันที่ 28/04/2563 เวลา 16:20:24 น.
แชร์หัวข้อนี้ :

มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 อย่างเข้มงวด ของโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม มีมาตรการรับมือกับ COVID-19 อย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยกับลูกค้าที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาล

เริ่มตั้งแต่ มีเจ้าหน้าที่คัดกรอง คอยวัดไข้ผู้ใช้บริการ และพนักงานทุกคนก่อนเดินเข้าโรงพยาบาล ประตูเข้า-ออกโรงพยาบาล ก๊อกน้ำ มีเซนเซอร์ทำงานให้อัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงในการนำมือไปสัมผัสและติดเชื้อ มีแอลกอฮอล์ให้ผู้ใช้บริการล้างมือก่อนเดินเข้าตัวอาคาร และวางประจำจุดต่างๆ ภายในอาคาร มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ทุก 1 ชั่วโมง จัดพื้นที่แยกสำหรับลูกค้าที่ต้องการรับวัคซีนมาตรการ “Social Distancing” ของ โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

จัดพื้นที่นั่งรอรับบริการในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วย โดยเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล รวมถึงการลดความแออัดในโรงพยาบาล

จัดพื้นที่รับประทานอาหารสำหรับคนไข้ โดยอนุญาตให้นั่งได้โต๊ะละ 2 คน แต่ละโต๊ะห่างกัน 1 เมตร และจะมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดทุกครั้ง หลังจากมีคนมาใช้งานติดต่อเราได้ทุกช่องทาง