บริการทางการแพทย์ด้าน วิสัญญีวิทยา


แชร์หัวข้อนี้ :

วิสัญญีวิทยา

          วิสัญญีวิทยาเป็นสาขาหนึ่งของวิชาชีพเวชกรรม เกี่ยวข้องกับการบำบัดความเจ็บปวดและการประคองชีวิตผู้ป่วย เป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดที่มีความสำคัญ โดยทีมวิสัญญีจะดูแลผู้ป่วยตลอดการผ่าตัด ทีมวิสัญญีนั้นจะประกอบด้วยวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล พยาบาลประจำห้องพักฟื้น พนักงานผู้ช่วย ซึ่งจะต้องคอยดูแลระบบ ต่างๆ ของผู้ป่วยระหว่างที่ได้รับการผ่าตัดเช่น ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบสมอง ระบบไตและปัสสาวะ และระบบอื่นๆ ของร่างกาย ทีมงานวิสัญญีจะดูแลให้ผู้ป่วยหลับสนิท ให้ยาแก้ปวดและให้ยาคลายกล้ามเนื้อ เพื่อให้ศัลยแพทย์สามารถทำการผ่าตัดได้อย่างราบรื่น ทีมวิสัญญีต้องได้รับการฝึกฝน อบรมรวมทั้งมีการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อที่จะดูแลให้ผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยมากที่สุด คอยระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงหรือความ ผิดปกติที่เกิดขึ้นเพื่อทำการแก้ไขปัญหา

          วิสัญญีแพทย์ คือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการให้ยาชาและยาสลบ โดยมักทำงานร่วมกับแพทย์ผ่าตัด เพื่อระงับความรู้สึกเจ็บปวดของคนไข้ก่อนทำการผ่าตัดเพียงชั่วคราว ผู้ที่จะเป็นวิสัญญีแพทย์ได้ต้องจบการศึกษาวิชาแพทย์สายวิสัญญีวิทยา ส่วนพยาบาลก็สามารถเรียนรู้ฝึกทักษะเกี่ยวกับวิสัญญีวิทยาได้และทำงานภายในการควบคุมดูแลของแพทย์ วิสัญญีแพทย์จะคอยดูแลผู้ป่วยใน 3 ระยะ คือ

  • • ระยะก่อนผ่าตัด  เนื่องจากการผ่าตัดและการให้ยาระงับความรู้สึกจะกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วย ดังนั้นจำเป็น อย่างยิ่งที่วิสัญญีแพทย์ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยต้องทราบประวัติความแข็งแรง ของผู้ป่วย การใช้ยา ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อนำมาประมวล ถึงการตัดสินใจร่วมกันระหว่าง ผู้ป่วยและทีมแพทย์ใน การเลือกวิธีการให้ยาระงับ ความรู้สึก การตัดสินใจในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การปรึกษาขอความเห็น จากอายุรแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน เพื่อเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความเสี่ยงและ มีความพร้อม ในการรับการผ่าตัดและให้ยาระงับความรู้สึก
  • • ระหว่างการผ่าตัด คือ การตรวจอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่ต้องมีการใช้สารทึบรังสี ร่วมกับการ ถ่ายภาพเอกซเรย์ การตรวจประเภทนี้มีความหลากหลายในวิธีการและขั้นตอนการตรวจ ซึ่งผู้ตรวจจะต้องเป็นวิสัญญีแพทย์ที่มีความชำนาญ เพื่อการแปลผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ
  • • หลังการผ่าตัด วิสัญญีแพทย์และทีมงานจะดูแลผู้ป่วยต่อในห้องพักฟื้น เพื่อป้องกันหรือแก้ไขภาวะแทรกซ้อน ดูแลเรื่องความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยหลังผ่าตัด

    แพทย์ประจำวิสัญญีวิทยา

พญ.มณฑินี ศรีทรงวุฒิ 

วิสัญญีแพทย์

นพ.กฤษฎา ปินตาแจ่ม

วิสัญญีแพทย์


นัดหมายแพทย์หรือปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญ
โทร. 054-019619
แผนกวิสัญญี โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงติดต่อเราได้ทุกช่องทาง