บริการทางการแพทย์ด้าน กุมารเวชกรรม


แชร์หัวข้อนี้ :


กุมารเวชศาสตร์ เป็นสาขาหนึ่งของการแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทางการแพทย์แก่ทารก เด็ก และวัยรุ่น ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 15 ปี โดยเรียกแพทย์ที่ศึกษามาเฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์นี้ว่า กุมารแพทย์  ทีมกุมารเวชกรรมของโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการที่หลากหลายของลูกน้อย ดังนั้น เราจึงได้จัดสรรบริการขึ้นมาเป็นพิเศษ สำหรับเด็กๆและครอบครัว โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ช่วยดูแลปัญหาหลากหลายด้าน หน่วยโรคติดเชื้อในเด็ก มีส่วนร่วมโดยตรงในการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา ตลอดจนการให้คำปรึกษาต่างๆในการเลียงดูเด็ก เพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยง่าย บริการฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วยทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล บริการตรวจรักษา
 • ตรวจและรักษาโรคทั่วไปในเด็ก
 • โรคภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก
 • ตรวจและรักษาโรคเฉพาะทางเด็กแรกเกิด
 • ตรวจและรักษาโรคติดเชื้อในเด็ก
 • ประเมินผู้ป่วยที่เจ็บป่วยบ่อย หรือมีไข้ไม่ทราบสาเหตุ
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาเชื้อโรคดื้อยา หรือ รักษาแล้วไม่ดีขึ้นตามเกณฑ์
 • การดูแล และติดตาม ผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อในโรคทางศัลยกรรมและในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับวัคซีน และผู้ที่มีปัญหาเมื่อได้รับวัคซีน
 • บริการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคกลุ่มทางเดินหายใจ
 • กลุ่มโรคปอดติดเชื้อ ปอดอักเสบรุนแรงและโรคปอดอักเสบที่เป็นซ้ำ
 • ดูแลผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังในเด็ก Bronchopvimonom dysplasia
 • ให้การดูแลและบำบัดผู้ป่วยเด็กด้วยออกซิเจน
 • ดูแลกลุ่มผู้ป่วยเด็กโรคหอบ หืดในทุกระบบ
 • การบริการฉีดวัคซีน
วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนโรคสุกใส เป็นต้น วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB) วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี เป็นต้น

แพทย์ประจำกุมารเวชกรรม

นพ.วรพันธ์ วิลัยหงษ์

กุมารแพทย์

พญ.พัชราภรณ์ ชัยชนะมงคล

กุมารแพทย์

พญ.สุพิชญา เนตรสว่าง 

กุมารแพทย์

พญ.อัญชลี วังจิระพันธ์ 

กุมารแพทย์


นัดหมายแพทย์หรือปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญ
โทร 054-019619 ต่อ 1401,1402
แผนกกุมารกรรม โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00-20:.00 น.ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง